Polityka prywatności – do 3.03.2023

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Witaj,

W poniższym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z mojej strony internetowej https://MagdalenaSzpilka.com oraz w związku z korzystaniem z usług i produktów przeze mnie oferowanych. 

Administratorem strony jest Magdalena Szpilka, ul. Dębowa 11, 63-200 Roszków,
NIP: 6171869699.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres info@magdalenaszpilka.com.

Jako Administrator zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, natomiast każdego użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej polityki prywatności. 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Dokonując zakupu usługi czy produktu, zapisując się do mojej listy kontaktów, zapisując się na listę oczekujących, dodając komentarz na stronie, czy po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Tobie, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody
 • Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Strona posiada narzędzie analityczne Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje statystyczne na temat odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może się wiązać z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook i YouTube.
 • Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 • Stosuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.


Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Magdalena Szpilka, ul. Dębowa 11, 63-200 Roszków, NIP: 6171869699

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych podjęłam decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, iż w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail info@magdalenaszpilka.com.

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłam starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod adresem info@magdalenaszpilka.com. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podstawy prawne, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych

Wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Czas przechowywania danych

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień:

 • LH.pl Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwer skrzynki pocztowej 
 • Google Poland Sp. z o.o, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail
 • Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 – w celu korzystania z platformy Facebook
 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailingowego
 • Evenea – EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – w celu rezerwacji biletów na organizowane przeze mnie wydarzenia
 • Przelewy24, PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 7792369887 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych
 • PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych
 • Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu wystawienia dokumentów księgowych
 • inni zleceniobiorcy lub podwykonawcy zaangażowani do obsługi technicznej, informatycznej, graficznej, administracyjnej, księgowej lub do świadczenia pomocy prawnej
 • osoby, które świadczą na moją rzecz usługi związane ze wsparciem organizacyjnym moich spotkań publicznych i warsztatów

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich. W związku z tym, że korzystam z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, dane mogą być przekazywane do USA w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. MailerLite może przechowywać część danych w Stanach Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług z tego kraju, jednakże dane przetwarzane są głównie w Unii Europejskiej.

Profilowanie danych

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że jako Administrator nie będę podejmowała automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa i wolności.

Linki odsyłające do innych stron

Na mojej stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Nie odpowiadam za treści przekazywane przez te strony. Ty, jako użytkownik, jesteś zobowiązany do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, adres Skype. Możesz to zrobić wysyłając do mnie wiadomość na adres: info@magdalenaszpilka.com. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – w przypadku dobrowolnego przekazania danych wrażliwych), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f w przypadku dobrowolnego przekazania danych wrażliwych).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury oraz dokumenty księgowe z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienia od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Lista oczekujących. Jeżeli chcesz zapisać się na moją listę oczekujących, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię i nazwisko. Możesz to zrobić wysyłając do mnie wiadomość na adres: info@magdalenaszpilka.com. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się na listę.

Dane przekazane podczas zapisu na listę oczekujących wykorzystywane są w celu przesłania Tobie informacji o dostępności moich usług, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku dobrowolnego przekazania danych wrażliwych) wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu wyrażona podczas zapisania się na listę.

Dane będą przetwarzane tak długo jak długo wyrażasz chęć bycia zapisanym na liście oczekujących. W przypadku rezygnacji z listy oczekujących, Twoje dane zostaną usunięte, natomiast w przypadku dokonania zamówienia będą odtąd przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych w przypadku zamówień (patrz powyżej: Zamówienia).

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane na liście oczekujących, jak również możesz zażądać ich usunięcia, rezygnując z niej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Lista kontaktów (mailing). Jeżeli chcesz zapisać się do mojej listy kontaktów, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do listy mailingowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do listy kontaktów.

Dane przekazane podczas zapisu wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji o moim wsparciu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do listy kontaktów.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania mailingu, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co możesz uczynić klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach mailingu lub po prostu kontaktując się ze mną. Rezygnacja z otrzymywania mailingu nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem mailingu, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie mailingu, co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w liście kontaktów. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt, korespondencja. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku dobrowolnego przekazania danych wrażliwych, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f w przypadku dobrowolnego przekazania danych wrażliwych).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swoje imię i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę WordPress, a komentarze znajdują się na hostingu dostarczanym przez podmiot, któremu powierzyłam przetwarzanie danych osobowych (patrz powyżej – Odbiorcy danych). Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Obowiązki podatkowe i księgowe. Jeżeli wystawiam na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum. W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazałam terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przeze mnie określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieram się w tym zakresie na moim prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Działalność w social mediach – Facebook, Youtube.

Dane osobowe podawane przez osoby odwiedzające mój fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania fanpagem, komunikowania się z użytkownikami, wchodzenia w interakcje, kierowania treści, oferowania usług i produktów oraz tworzenia społeczności wokół fanpage.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika i mój prawnie uzasadniony interes polegający na wchodzeniu w interakcje z użytkownikami i osobami obserwującymi mój fanpage. Dany użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie mojego fanpage.

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora czyli przeze mnie, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 

W każdej chwili, użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora, a związanych z fanpage. 

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe podawane przez osoby odwiedzające mój kanał będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kanałem, komunikowania się z użytkownikami, wchodzenia w interakcje, kierowania treści, oferowania usług i produktów oraz tworzenia społeczności wokół kanału.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika i mój prawnie uzasadniony interes polegający na wchodzeniu w interakcje z użytkownikami i osobami obserwującymi mój kanał. Dany użytkownik dobrowolnie decyduje się na subskrybowanie mojego kanału.

Zasady panujące na kanale są ustalane przez Administratora czyli przeze mnie, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Youtube wynikają z regulaminów Youtuba. 

W każdej chwili, użytkownik może przestać subskrybować kanał. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora, a związanych z kanałem. 

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia kanału na podstawie zgody wyrażonej poprzez subskrypcję lub wejście w interakcję np. pozostawienie komentarza oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Treści przeze mnie przedstawiane nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści lub za działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.

Jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Poniżej znajduje się wykaz przeglądarek i instrukcji modyfikacji ustawień plików cookies.  Ponadto w menu pomocniczym danej przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach
internetowych:

Google Chrome

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookies pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki. Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

Mozilla Firefox

Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookies w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookies konkretnych witryn internetowych. Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Microsoft Internet Explorer

Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swojej prywatności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych. Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Opera

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

Apple Safari

Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookies.

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej
opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej menu pomocy.

Istnieją dwa rodzaje cookies: cookies własne i cookies podmiotów trzecich.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Cookies, które wykorzystują funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Korzystam z cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, czas spędzony na stronie, etc. Stosuję w tym zakresie Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, korzysta z mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach Google Analytics nie gromadzę jakichkolwiek danych, które pozwalałaby mi na Twoją identyfikację

Narzędzia społecznościowe

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook i YouTube.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo

Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcam Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google https://policies.google.com/privacy

Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:

regulamin: https://www.youtube.com/t/terms
polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.